23 de gen. 2023

AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2023

Podeu llegir les Al·legacions del nostre grup municipal als pressupostos de l’Ajuntament de Begues per a l’exercici 2023 clicant aquest enllaç o bé a l'apartat d'AL·LEGACIONS del menú que teniu a la dreta.

 

AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS PER A L’ANY 2023 La Comunidad y el GDG — userlinux.net 


Són uns pressupostos que es poden catalogar clarament de continuïstes, així com marcats per la proximitat de les eleccions municipals, que haura de gestionar, per tant, el nou govern.

Així, veiem com es destina una forta despesa a projectes de gran visibilitat com el trasllat de les línies elèctriques o la urbanització de l’Av. Torres Vilaró. 

Per contra, la despesa per a Serveis Socials i per a Atencions Benèfiques i Assistencials són minses o queden reduïdes a subvencions, com succeeix amb la partida destinada a Plans d’ocupació 

Amb aquestes al·legacions el grup municipal de la CUP vol destacar les partides de despeses que pensem que cal incrementar, mantenint en molts casos la validesa de les aportacions que vam fer en al·legacions anteriors, els anys 2021 i 2022. 

En tot cas, considerem que l’increment de despeses que proposem es pot cobrir amb el romanent de tresoreria del 2022 per a despeses generals. 22 de set. 2022

Al·legacions i propostes al Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

 Podeu llegir les nostres al·legacions al DUPROCIM clicant L'enllaç que figura a continuació o bé a l'apartat d'AL·LEGACIONS del menú que teniu a la dreta.

 Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Aquestes al·legacions es van presentar l'1 de setembre i per fer-les ens vam basar en la revisió de l’últim document que vam rebre el dia 26 de juliol de 2022, just abans de la celebració del ple municipal on es va fer l’aprovació inicial d’aquest document.1 de juny 2022

AQUESTS SÓN ELS PROJECTES PRESENTATS. DINERS AL CARRER

 DINERS AL CARRER  és un projecte de retorn social amb el qual es pretén retornar al municipi de Begues part dels ingressos que percep la regidora del nostre grup municipal.

A l'assemblea oberta del 12 de juny, que celebrarem a la plaça Camilo Riu, es presentaran aquests projectes i en farem la selecció definitiva.