9 d’abr. 2022

QUÈ ÉS EL PROJECTE DE DINERS AL CARRER?

 

QUÈ ÉS EL PROJECTE DE DINERS AL CARRER
El projecte “Diners al carrer” és un projecte de retorn social amb el qual es pretén retornar al municipi part dels ingressos que percep la regidora del Grup Municipal de la CUP a l’ajuntament de Begues, seguint amb el codi ètic de l’assemblea.
 
COL.LECTIUS BENEFICIARIS
Poden beneficiar-se d’aquest projecte els col·lectius, siguin o no entitats declarades com a tal, sense ànim de lucre del municipi de Begues que a través de la seva activitat promoguin la participació social, la igualtat, la cohesió social, la defensa del territori, la cultura popular, la transformació social, la salut, el medi ambient, les energies renovables, la inclusió social i/o la igualtat de gènere al municipi.
 

PROJECTES I QUANTIES
Poden beneficiar-se d’aquest ajut els projectes que tinguin finalitats solidàries, feministes, culturals, educatives, de suport a l’economia social, de lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+, d’investigació, d’igualtat, de cohesió social i/o de defensa del territori.
 

El projecte s’haurà de desenvolupar al llarg de l’any 2022/2023 Únicament es podrà presentar una sol·licitud per col·lectiu.


Queden exclosos els projectes que atemptin contra els drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, contra el medi ambient i contra els drets dels animals.


Per a aquest projecte “Diners al carrer”, l’assemblea de la CUP de Begues hi destina un total de 6.000€ per als projectes seleccionats.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Per poder participar en el projecte “Diners al carrer” els col·lectius han d’omplir el formulari del següent enllaç abans del 15 de maig