1 de juny 2022

AQUESTS SÓN ELS PROJECTES PRESENTATS. DINERS AL CARRER

 DINERS AL CARRER  és un projecte de retorn social amb el qual es pretén retornar al municipi de Begues part dels ingressos que percep la regidora del nostre grup municipal.

A l'assemblea oberta del 12 de juny, que celebrarem a la plaça Camilo Riu, es presentaran aquests projectes i en farem la selecció definitiva.